Yaz ve Dil Okulları

Yurtdışında yaz okuluna gitmek öğrenci için hem eğitim hem de sosyal hayatta büyük farklar yaratacak bir aktivitedir. Okulların açık olmadığı dönemde boş vaktin değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak seçimlerin alt yapılarının kuvvetlendirilmesi açısından yaz okuluna gitmek aynı zamanda lisans eğitimi için gidilmeyi düşünülen ülkelerin denenmesi için büyük bir fırsattır.

Yaz okulu programları çok uluslu yapıları ve eğitim süreleri itibariyle yoğunlaştırılmış eğitimler sunarlar. Genellikle dil eğitimi merkezli olan bu eğitim programları aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşme olanaklarını da çok önemser. Zira sınıfta yapılacak formal gramer ve konuşma eğitimlerinin hem sınıf içinde hem sınıf dışında tatbik edilip kullanılması verilen eğitimin kalıcılığı açısından çok önemlidir. Sınıflardaki yaş aralığının daha geniş olması, yapılacak sınavlarda başaralı olma stresinin normal bir lisans veya yüksek lisans eğitimine kıyasla daha düşük olması gibi etkenler dil öğrenme ve dünyayı tanıma gibi süreçlere oldukça katkı sunmaktadır.

Lisans eğitimi için yurtdışına gitmiş öğrencilerle yapılan değerlendirilmelerde en az bir dönem yaz okulu geçmişi bulunan öğrencilerin hiç yaz okulu tecrübesi bulunmayan öğrencilere kıyasla adaptasyon sürecini daha hızlı atlattıkları tespit edilmiştir. Özellikle yabancı dil konuşma disiplininden ödün vermeyen öğrenciler yani mecbur kalmadıkça ana dilini kullanmayan kişiler dil gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır.

Diğer eğitim programlarımızda olduğu gibi yaz okulu programlarımızın da tüm süreçlerinde öğrencilerimize yardımcı olmaktayız. Okula başvuru, vize takibi, başvuru ve vize belgelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi konularında yardımcı olmaktayız. Bunlara ek olarak öğrencinin kalacağı yer, uçak bileti, kalacağı yere gitmesi için gereken transfer işlemleri gibi konular da süreç içerisinde yardımcı olduğumuz alanlar.