Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık tıpkı kariyer planında olduğu gibi bilimsel verilerden ve bir metodolojiden bağımsız düşünülemez. Bu anlamda biz metod olarak MOXO’yu kullanıyoruz.

MOXO Nedir ve Bize Nasıl Bir Yol Çizer?

Moxo uzmanlar tarafından kullanılan objektif bir testtir. Moxo, çocuklarda dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi kavramları ölçer. Moxo temel olarak test esnasında çocuğa görsel ve işitsel çeldiriciler yönlendirir. Çocuğun çeldiricileri ne derecede görmezden gelebildiği, testi ne ölçüde tamamlayabildiği bahsettiğimiz konuların ölçümünde sağlıklı çıktılar verir bizlere. Moxo, izlediği pedagojik metodoloji neticesinde dünya çapında kullanılan en güvenilir testlerden biridir.

Adım Adım Başarı Yolları

Başarı testleri çocukların ne bildiğini ve ne yaptığını ölçen aynı zamanda psikolojilerini yansıtan testlerdir. Psikolojik danışmanlık ve başarı testlerini bir arada ele almakta fayda var. Zira psikolojik çıktılar bize yeni testlerin yapılması gerektiği ya da mevcut sonuçların analiz edilerek yol haritası çizilmesi gerekliliğini ortaya çıkarır. Her iki durumda da devreye başarı testleri ve zeka testleri gibi testler devreye girer. Bu testler neticesinde güçsüz ve gelişime ihtiyaç duyulan alanlar tespit edilerek yeni ve önemli veriler elde edilmiş olur.

Zeka testleri; çocukları tanımak ve onlara kişisel çözümler sunmak amacıyla uygulanan sözlü anlama, görsel uzam, akışkan zeka, kısa süreli hafıza ve işleme hızı bileşenlerinden oluşan bir değerlendirmeyi kapsar. Zeka testlerinin yapılması ve doğru analizi sonucunda çocukların bilişsel yeteneklerine dair tüm ayrıntıları erkenden öğrenme şansı yakalıyoruz.

Yapılan testler ve görüşmeler sonrasında gelişme çağında olan çocukların süreci sağlıklı bir şekilde yürütmelerine yardımcı olunmaktadır. Yapılan görüşmeler ile çocuğun desteklenmesi gereken yönleriyle ilgili yapıcı yol haritaları dizayn edilmektedir. Kişiye özel yapılan bu süreç sayesinde hem çocuk hem de ebeveynler kendilerini yalnız hissetmedikleri gibi motive güçlü hissetmektedirler.