Akademik Mentörlük

"Mentör" sözcüğü Yunan mitolojisine dayanır.  Odysseus Truva Savaşına giderken, oğlu Telamakus’u  arkadaşı "Mentor" a emanet eder. Bu süre boyunca Mentor arkadaşının oğlunun rehberi ve öğretmeni olur.

Eğitim bireyi özgürleştirme sürecidir. Diğer bir deyişle bireyin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve bunu yaşama aktarabilmektir. Eğitimin özünde deneyimin paylaşılması, bilgi ve tecrübelerin genç nesillere aktarılması yer alır. Libra akademi olarak, akademik mentörlük uygulamalarımızda akademik başarıya, kariyer gelişimine ve kişisel gelişime odaklanmaktayız. Birebir mentörlük süreci boyunca bilgi, beceri ve tecrübelerimizi öğrencilerimiz (menti) ile paylaşmaya hazırız. Her zaman rahat erişebileceği, her konuda danışabileceği birer rol model olma, daha önemlisi öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda yönlendirme çabası içindeyiz.

Gönüllülük ve güven esasları çerçevesinde akademik mentörlük sürecimiz özetle şu aşamaları içermektedir:

  1. Öğrencinin kendini tanıması ve potansiyelinin farkına varması
  2. İhtiyaçlarının analizi ve hedeflerinin belirlenmesi
  3. Görüşmeler yoluyla tecrübelerin aktarılması ve problem çözümünde destek olunması
  4. Kendi kendine öğrenmesine yardımcı olmak
  5. Mesleki ve kişisel gelişim alanlarında olumlu ve yapıcı geri bildirimlerde bulunmak

Acar Baltaş hocanın da vurguladığı gibi, “Her başarılı kişinin geçmişinde, başı sıkıştığında hala kapısını çaldığı, akıl danıştığı, bazen de özlemle yâd ettiği bir yol gösterici, bir ‘usta’ sı vardır.” Bizler burada kapımızı sonuna kadar açtık ve sizlerle buluşmak, başarı ve mutluluğu paylaşmak için bekliyoruz. 

Sevgilerimizle