Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Testleri ile Kariyer Basamaklarını Daha Rahat Çıkın!

Kişilikle veya mesleki yatkınlıkla ilgili testler çocukların ve yetişkinlerin kişisel yeteneklerini değerlendiren, becerenlerini ölçen ve ilgi alanlarını tespit ederek toplumsal olarak doğru konumlanmaları sağlayan materyallerdir. Özellikle çocukluk çağında yapılacak testler çocuğun sayısal ya da sözel alana yatkınlığını tespit etmede önemli bir rol oynar. Test sonuçları çocuğun mesleki yatkınlığı hakkında önemli çıktılar verdiği gibi genel yeteneklerini de belirleme noktasında önemli faydalar sağlar.  Temelde sosyal hayatı mesleki hayat ve özel hayat olarak ikiye ayırabiliriz. Doğru tercihlerin yapılması doğru hobilerin seçilmesi mesleki seçimler kadar önem arz etmektedir. Çocukların sıkılmadan zevk alabilecekleri ögrencilik hayatlarını ve mesleki planlamalarını yapmak için testlerin ve ölçümlerin payı çok önemlidir.  Üstelik sadece seçim yani başlangıç aşaması değil, periyodik olarak yapılacak ölçümler istikrarlı bir grafik inşa etmek için de çok mühimdir.

Bizim hususiyetle üstünde durmak istediğimiz konuların başında ihtiyaç ve isteklerin kişisel bazda doğru bir şekilde tespitine müteakip yetkinlik ve yatkınlıkların tespit edilmesi. Kariyer planlaması kavramını bu şekilde değerlendirmek doğru olacaktır. Potansiyeli optimum derecede ortaya çıkarmak, bireyin kendini keşfetmesi kariyer planlaması konusunda temeli oluşturmaktadır.

Kariyer planı, farkındalık oluşturma belli bir metodolojiye dayanmak durumundadır. Doğru, sistemli ve birikimli bir yaklaşım ancak doğru kariyer planının ortaya çıkmasını sağlar. Bu noktada söyleyebiliriz ki DISC kişilik ve mesleki envanter sayesinde çocukların kendi tanıma ve ilgi alanlarının tespiti yapılıp, kişiliğinde onu zorlayacak parametreler doğru bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Bahsettiğimiz sistem ve metodolojik ilerleme sayesinde kariyer planı maksimum verimle ortaya konabilmektedir.